Hållbarhet

PVC fönster är hållbara och sägs oftast ha en livslängd på mellan 25-40år. I en vetenskaplig undersökning som SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut genomförde år 2007, uppvisade fönster i PVC oerhört god förmåga att stå emot slitage.

I studien kontrollerade slitaget på 63st PVC fönster i Göteborg, Huskvarna och Stockholm, samt två PVC fönster som monterats på en testvägg, samtliga hade monterats mellan åren 1987-1993.

Nästan hälften (49%) av alla de ute i landet monterade PVC fönstren i undersökningen klarade sig utan några anmärkningar överhuvudtaget. På inga fönster gick det att se några som helst tendenser till missfärgning eller minskad slagtålighet.  Rörande luft- och regntätheten dokumenterades inte heller där någon mätbar försämring. De anmärkningar som ändock gjordes rörande PVC fönster handlade främst om brister i öppnings- och stängningsanordningen.

I undersökning hade även ett par träfönster placerats på samma testvägg, de uppvisade stora underhållsbehov. Färgen hade flagnat och fönsterkarmen var i behov av både slipning och ommålning. Karmarna på plastfönstren var emellertid fortsatt vita och uppvisade inget behov av underhåll. Det är med andra ord vetenskapligt bevisat att PVC fönster är extremt hållbara och att de kräver väldigt lite underhåll.

Självfallet kan rutor spricka och gå i sönder precis som på andra fönster, dock finns det inte någon förhöjd risk för detta bland PVC-fönster.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)