Plastfönster den kompletta guiden!

Att välja plastfönster är ingen dum idé, om du letar efter ett hållbart och energisnålt alternativ. PVC fönster lämpar sig väldigt väl för vårt ganska krävande klimat, fukt och kyla utgör inget hinder. På den här sidan går vi igenom begrepp och beteckningar som kan vara bra att känna när man planerar att köpa PVC fönster.

U-Värde

Den mängd värmeenergi som ett visst byggnadsmaterial släpper igenom, bestäms medhjälp av ett mått kallat U-värde. Ett lågt U-värde innebär att materialet besitter en god isolerande förmåga, ett högre värde innebär sämre isolerande förmåga. Det är därför viktigt att de PVC fönster du väljer har ett relativt lågt U-värde. I regel har PVC fönster goda isolerande förmågor, men det kan ändå vara bra att ha koll på detta värde eftersom alla fönster är unika. 

För att U-värde skall vara ett användbart mått på ditt fönsters isolerande förmåga är det viktigt att mätningen gäller hela konstruktionen. Det går även att mäta upp värdet på glas och karm separat, men dessa värden säger ingenting om ett fönsters verkliga isolerande förmågan. I Sverige anges alltid U-värde för hela konstruktionen men du bör känna till att så inte alltid är fallet i andra länder.

Ljusinsläpp

Att ditt fönster släpper in tillräckligt med ljus är viktigt för hälsa. Vanligtvis är PVC-karmar något tjockare än de på träfönster. Det resulterar i att mindre ljus släpps in i rummet. Om du tycker det är viktigt med ett riktigt ljusinsläpp fråga då in återförsäljare om vilka storlekar som är valbara.

Brandsäkerhet

För att uppfylla den mest grundläggande brandsäkerheten, krävs ett antal öppningsbara fönster. Att enbart förlita sig på dörrar som flyktvägar är en dålig lösning. Om du önskar ytterligare skydd mot brand rekommenderar vi inköp av brandsläckare

PVC har en högre antändningspunkt än trä, vilket betyder att det krävs mer värme för att ett PVC fönster skall börja brinna än motsvarande träfönster. Om materialet ändå skulle antändas bildas giftiga gaser innehållande saltsyra och klor. Gaserna är skadliga för både människor och föremål.

Samtidigt skall man komma ihåg att också brandrök från brinnande trä är hälsofarlig. Trä fortsätter dessutom att brinna även efter de att värmen begränsat, PVC upphör att brinna så fort värmekällan tas bort. Ur brandsynpunkt brukar man därför bedöma fönster i trä och PVC som likvärdiga.

Inbrottsskydd

Hur inbrottsskyddat ditt fönster är, har väldigt lite att göra med om det är gjort av PVC, trä eller aluminium. Det handlar främst om vilka egenskaper det specifika fönstret besitter. Men eftersom glaslisten är placerad inne i PVC fönster, ges en lite extra trygghet.

Vill inbrottssäkra sitt PVC fönster ordentligt, är ett bra fönsterlås en bra början. Att se till att aldrig åka hemifrån med ett fönster som står öppet, använd då istället vädringsläge. För den som verkligen prioriterar säkerhet går det att hitta  skottsäkra och krossäkra glas.  Annars är nog ett fönsterlarm och larmdekaler på fönsterglaset det som fungerar mest avskräckande på inbrottstjuvar.  

2 glas fönster

Beteckningen 2-glas syftar på att det är två separata glas monterade i konstruktionen. Eftersom risken för kallras, imma och drag är mindre för PVC fönster än för andra modeller behövs sällan mer än en tvåglasskassett. Denna modell passar lika bra på villa som på fritidshus.

3 glas fönster

Vanligtvis räcker ett 2 glas fönster gott och väl, men i vissa fall kan ett 3-glas faktiskt vara praktiskt. Om du t.ex. bor nära en hårt trafikerad väg eller en järnväg kan ett treglasparti ge den ljudisolering som krävs för att göra huset beboeligt. Tänk bara på att ett 3 glas fönster kan vara ganska tungt, försäkra dig om att väggen på t.ex. uthuset eller sommarstugan håller för att bära upp konstruktionen, innan du utför ditt fönsterbyte.

Ett annat tillfälle då man kanske skulle kunna tänkas välja  3 glas fönster, är om man strävar efter att minimera energi utsläppet från huset. Något som kan vara en god idé eftersom statistik visar att ca 30-35% av all värme i ett hus går ut genom våra fönster och dörrar.

Energifönster

Fönster som fått en särskild energimärkning kallas energifönster. Denna klassning gör det lättare för dig som konsument att hitta fönster som inte släpper ut så stora mängder värme.

Flera banker och kreditgivare verkar aktivt för att fler privata hushåll och företag skall tänka långsiktigt hållbart och stödjer därför energibesparande åtgärder. Väljer du att installera energifönster kan du låna till fönsterbyte med bättre villkor. 

Montering

Att utföra monteringen på egen hand kan spara dig mycket pengar. Om du avser att utföra detta arbete själv, behöver du ta hjälp av en vän och vara beredd på att det varken går vidare snabbt eller är helt lätt. Dessutom behöver du naturligtvis besitta lite kunskaper om fönsterbyte.

För den som väljer att istället anlita en professionell montör, kan detta ofta göras direkt genom fönsterleverantören annars är det inga problem att hitta fönstermontörer själv. Tänk på att ROT-avdraget kan utnyttjas!

Prisjämförelse

Något som är oerhört viktigt att noggrant undersöka är priserna. Priset på ett och samma plastfönster kan varierar med åtskilliga hundralappar beroende på vilken leverantör man väljer att anlita. Ta därför så många offerter och anbud du bara kan!

En faktor som ofta har en ganska stor inverkan på vilket pris som sätts, är var din produkt är tillverkad. Ett PVC fönster som tillverkats i Baltikum eller Polen är oftast billigare än motsvarande produkt som tillverkats eller monterats i Sverige. Principiellt kan man säga att tillverkningsplatsen inte har någon betydelse för en produkts kvalitet, det man ändå bör vara medveten om är att om produktionen är förlagd till utlandet kan detta innebär utökade väntetider för dig.

Avtal och garantier

När du köper fönster från en leverantör ingår ni ett avtal. I detta avtal står alla de garantier, åtaganden och förpliktelser som försäljare eller montör lovar att uppfylla. Läs därför nog igenom dessa dokument för att undvika några obehagliga överraskningar.

Kontrollera gärna dina PVC fönster innan de monterats, eftersom fönster klassas som byggnadsmaterial är vissa typer av skador tillåtna så länge de ej är synliga. Att du kontrollerar varorna innan de monteras är extra viktigt om du väljer att själv anlita en montör. Detta så att du kan bevisa vem som vållat skadan.

Garantierna kan se väldigt olika ut, kontrollera om garantin endast gäller ditt fönster eller om också monteringen innefattas av garantin. Garantitiderna varierar ofta, se till att försök få garantitid på både fönster och montage.

Val av leverantör

Tyvärr förekommer det ibland mindre seriösa aktörer och lurendrejare, därför bör du vara vaksam om en leverantör agerar underligt eller inte verkar trovärdig. Om en aktör varit verksam i tiotals år, kan man förmodligen sluta sig till att denne är en god leverantör. Men det finns även många nya leverantörer som erbjuder både bra produkter och ett gott bemötande.

Ett sätt att ta reda om en handlare är någon man vill köpa av är att söka av internet, se vad andra har att säga om leverantören. Men eftersom fönsterbyte handlar om en så pass stor investering är din känsla inför försäljaren minst lika viktig. Ofta kan små saker som hur snabbt du får svar på mejl eller hur mån säljaren verkar var om dig som kund, avgöra vilket företag som anlitas i slutänden.

Importera PVC fönster från polen

Efter som det är ett känt faktum att det billigaste återförsäljarna av plastfönster i Sverige har sin förlag i några av våra fattigare grannländer, kan privat direktimport givetvis kännas lockande. Det finns egentligen inget hinder eller någon anledning att avråda från sådan verksamhet, ett råd är emellertid att du läser in dig ordentligt på de risker som privatimport kan innebära.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)